Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczenia „Burza” w nadleśnictwie.

W dniu 24 października 2017 r. na terenie Leśnictwa Rogów odbyły się ćwiczenia „Burza”, których celem było doskonalenie organizacji i techniki niesienia pomocy poszkodowanym na skutek złych warunków atmosferycznych. W akcji wzięły udział jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz inne służby i podmioty z terenu powiatu krapkowickiego. W ćwiczeniach realizowane były dwa epizody. Jeden z nich związany był z podwyższeniem stanu wód na rzece Odra, w wyniku czego służby ratownicze przystąpiły do ustawiania zapór przy użyciu worków z piaskiem. Drugie zadanie polegało na udrożnieniu drogi prowadzącej do leśniczówki, która została zablokowana przez drzewa które utrudniały przejazd wozom bojowym. Całość zakończona została wspólną wymianą poglądów z przedstawicielami służb ratunkowych na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego obszarów leśnych. Wspólnie sadzimy, że ćwiczenia należy kontynuować w przyszłych latach, gdyż są najlepszym sposobem na poprawę działania służb w naszym kraju.