Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystości upamiętniające napaść wojsk sowieckich na Polskę

17.09.2017 r.

17 września 1939 r. to pamiętna data w historii naszej ojczyzny. To data, kiedy wojska Armii Czerwonej bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski łamiąc pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku.

W tym roku obchodziliśmy 78 rocznicę tego wydarzenia. Przedstawiciele naszego nadleśnictwa w osobach: Zastępcy Nadleśniczego Wiktora Koncewicza, Specjalisty Służby Leśnej Tomasza Bitnerowskiego i Marcina Wencla oraz podleśniczego Marcina Hutnika reprezentowali Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w obchodach upamiętniających ofiary napaści wystawiając sztandar Dyrekcji w Katedrze Opolskiej. Po mszy świętej wszyscy zgromadzeni wspólnie przemaszerowali pod pomnik Żołnierzy Niepodległościowego Podziemia na Placu Wolności, gdzie oddany został hołd za wszystkich poległych. Po wysłuchaniu okolicznych wystąpień przez m.in. Wojewodę Pana Adriana Czubaka oraz Panią Poseł na Sejm RP Katarzynę Czochara zostały oddane salwy honorowe przez żołnierzy wojska polskiego. Na koniec uroczystości zostały złożone kwiaty przez samorządowców miasta i województwa oraz przez przedstawicieli różnych służb mundurowych m.in. policję, straż pożarną, straż graniczną, służbę więzienną i harcerzy. Kwiaty w imieniu leśników złożył Z-ca Dyrektora RDLP ds. gospodarki leśnej Hubert Wiśniewski i pracownik naszego nadleśnictwa Marcin Wencel