Asset Publisher Asset Publisher

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - KSIĘGOWA/Y DS. PODATKÓW, ROZLICZEŃ Z BUDŻETEM, EWIDENCJI AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI