Web Content Display Web Content Display

Headquarters Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków
+48 77 464 80 22; +48 77 464 80 36; +48 77 464 85 55
+48 77 464 80 22

ul. Opolska 11, 46-060 Prószków

Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków
mgr inż. Marek Bocianowski
+48 77 464 80 22
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Wiktor Koncewicz
+48 77 464 80 22
p.o. Głowna Księgowa
mgr Patrycja Krajczyk
+48 77 464 80 22
Sekretarz
mgr inż Leszek Szawala
+48 77 464 80 22
Inżynier Nadzoru
mgr inż Zygmunt Łubiński
+48 77 464 80 22
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Marcin Buchliński
+48 77 464 80 22

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Łukasz Jurecki
Specjalista Służby Leśnej - Marketing
Phone number: +48 77 464 80 22
Marcin Wencel
Specjalista Służby Leśnej - Pozyskanie drewna, Stan Posiadania
Phone number: +48 77 464 80 22
wz. mgr inż Tomasz Bitnerowski
Specjalista Służby Leśnej - Hodowla lasu, Nasiennictwo, Lasy Niepaństwowe, Gospodarka Rolna
Phone number: +48 77 464 80 22
mgr inż Tomasz Bitnerowski
Specjalista Służby Leśnej - Ochrona lasu, Ochrona p.poż, Edukacja leśna, LMN
Phone number: +48 77 464 80 22
mgr inż Piotr Goździewicz
Specjalista Służby Leśnej - Zamówienia publiczne, Administrator SILP, Łowiectwo
Phone number: +48 77 464 80 22

Kadry

Anna Koncewicz
Referent ds. pracowniczych
Phone number: +48 77 464 80 22

Dział Księgowości

mgr Ewelina Okos
Księgowa
Phone number: +48 77 464 80 22
mgr Jolanta Burosz
Księgowa
Phone number: +48 77 464 80 22
mgr Ilona Data - Michniak
Księgowa
Phone number: +48 77 464 80 22
Małgorzata Jasny-Sawicka
Księgowa
Phone number: +48 77 464 80 22

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Łukasz Waluś
Referent ds. budowlanych
Phone number: +48 77 464 80 22
Stefania Kyczka
Referent
Phone number: +48 77 464 80 22
Celina Krzywda
Referent ds. obsługi sekretariatu
Phone number: +48 77 464 80 22
Wiesław Badylak
Pracownik pomocniczy
Phone number: +48 77 464 80 22

Straż Leśna

Edward Sawicki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: +48 77 464 80 22
mgr Radosław Skirzewski
Strażnik leśny
Phone number: +48 77 464 80 22