Wydawca treści Wydawca treści

LASY HCVF

Powierzchnia lasów HCVF, lasów referencyjnych, stref i powierzchni ochronnych.

  •  Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej oraz w ramach ochrony różnorodności biologicznej Nadleśnictwo Prószków  wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).
  •  Zgodnie z Zasadą 6 kryterium 2 i Zasadą 6 kryterium 4  krajowego standartu FSC, Nadleśnictwo Prószków wyznaczyło ekosystemy referencyjne oraz strefy i powierzchnie ochronne.

Zestawienie - Lasy HCVF w Nadleśnictwie Prószków i lasów referencyjnych, stref i powierzchni ochronnych w Nadleśnictwie Prószków  do pobrania poniżej.

Lasy referencyjne, strefy i powierzchnie ochronne na terenie Nadleśnictwa Prószków.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF na terenie Nadleśnictwa Prószków.

Więcej informacji na temat Lasów HCVF można uzyskać na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach >>