Kontakt Kontakt

Siedziba Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków
+48 77 464 80 22; +48 77 464 80 36; +48 77 464 85 55
+48 77 464 80 22

ul. Opolska 11, 46-060 Prószków

Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków
mgr inż. Marek Bocianowski
+48 77 464 80 22
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Wiktor Koncewicz
+48 77 464 80 22
Głowna Księgowa
Bogusława Konopka
+48 77 464 80 22
Sekretarz
mgr inż Leszek Szawala
+48 77 464 80 22
Inżynier Nadzoru
mgr inż Zygmunt Łubiński
+48 77 464 80 22
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Marcin Buchliński
+48 77 464 80 22

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Łukasz Jurecki
Specjalista Służby Leśnej - Marketing
Tel.: +48 77 464 80 22
Marcin Wencel
Specjalista Służby Leśnej - Pozyskanie drewna, Stan Posiadania
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr inż Jarosław Młynarczyk
Specjalista Służby Leśnej - Hodowla lasu, Nasiennictwo, Lasy Niepaństwowe, Gospodarka Rolna
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr inż Tomasz Bitnerowski
Specjalista Służby Leśnej - Ochrona lasu, Ochrona p.poż, Edukacja leśna, LMN
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr inż Piotr Goździewicz
Specjalista Służby Leśnej - Zamówienia publiczne, Administrator SILP, Łowiectwo
Tel.: +48 77 464 80 22

Kadry

Anna Fulbiszewska
Referent ds. pracowniczych
Tel.: +48 77 464 80 22

Dział Księgowości

Wiesława Malina
Starsza Księgowa
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr Joanna Seńkowska
Księgowa
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr Jolanta Kuc
Księgowa
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr Ilona Data - Michniak
Księgowa
Tel.: +48 77 464 80 22

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Ewa Grabowska
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: +48 77 464 80 22
Stefania Kyczka
Referent
Tel.: +48 77 464 80 22
Magdalena Olęcka
Referent ds. obsługi sekretariatu
Tel.: +48 77 464 80 22
Wiesław Badylak
Pracownik pomocniczy
Tel.: +48 77 464 80 22

Straż Leśna

Edward Sawicki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 77 464 80 22
mgr Radosław Skirzewski
Strażnik leśny
Tel.: +48 77 464 80 22